bournemouth vs chelsea

.bournemouth vs chelsea 2.ชองทรดบอลสด 3.บอลสดไทยลีก 4.ไทยvsรสเซยวอลเลยบอล

ดถายทอดสดบอลยโรออนไลน

หนังสือพิมพ์ของเรา ปักกิ่ง 1 พฤศจิกายน (Chang Qin, Zhang Liyang) เพื่อดำเนินการตามความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและภูมิภาคหลายภาคส่วนเอเชียตะวันออกของ UNESCO สำนักงานผู้แทนร่วมกันออก "โครงการริเริ่ม "เคมีโลก" แบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวทั่วโลก" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โครงการริเริ่ม")

"โครงการริเริ่ม" มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ "Chemical Earth" ดิจิทัลข้ามพรมแดนและสหวิทยาการ เพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ธรณีเคมีระดับโลกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสำหรับมวลมนุษยชาติ เพื่อผสมผสานธรณีเคมีเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เปิด เทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เพื่อให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุการพัฒนาสีเขียวและยั่งยืนในระดับโลก "ความคิดริเริ่ม" ประกอบด้วยสี่ประเด็น: การตอบสนองต่อ "กลยุทธ์วิทยาศาสตร์แบบเปิด" ของ UNESCO, การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการกระจายและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีทั่วโลก, การดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งรวมคาร์บอนในดินทั่วโลกและวัฏจักรคาร์บอน และการส่งเสริมการคุ้มครองที่ดินทั่วโลกและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เป็นที่เข้าใจกันว่าในขั้นตอนต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลายสาขาของ UNESCO จะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มากขึ้นเข้าร่วมแผนวิทยาศาสตร์ "Chemical Earth" เพื่อสร้างฉันทามติเกี่ยวกับระดับโลก การพัฒนาและตอบสนองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ

[บรรณาธิการ: ฟาง เจียเหลียง]

Copyright © 2012-2023ธงบอลโลก All Rights Reserved.
แชทบอลสด ประกาศผลทายผลบอลโลก โซลนเกทมชาตองกฤษแชมปsiamsport ราคาบอลวนนทงหมด sitemap